Colecția de folclor

Reflectări ale legăturilor de rudenie în literatura orală aromână, 224 p.

Autori: Iulia Wisoșenschi
În contextul literaturii populare a aromânilor, analiza textelor folclorice, dublată de un corpus de documente de teren, inedite, înregistrate vreme de mai mulţi ani în comunităţi reprezentative de aromâni (fărşeroţi, grămosteni, pindeni) din ţară şi în Peninsula Balcanică, şi de o selecţie riguroasă a unor documente din arhiva institutului, a scos la suprafaţă ponderea semnificativă pe care o deţin relaţiile de rudenie în ansamblul creaţiei folclorice, transgresarea artistică a modelului rudeniei manifestându-se în aproape toate categoriile folclorice epice şi lirice aromâne. La nivelul culturii tradiţionale, funcţionarea relaţiilor de rudenie poate fi analizată din perspectiva a două paliere de manifestare: la un prim nivel, concret-funcţional, aceste relaţii de rudenie semnifică factorul ordonator şi structurant al largii reţele sociale şi reglementează distribuţia complexului de roluri în cultura patriarhală (cu privire la stabilirea ierarhiei, a autorităţii şi a prestigiului social), pe de altă parte, relaţiile de rudenie funcţionează ca un text în interiorul acestui larg context social.

Pret: 27.30 LEI

Farmecul indiscret al fundalului. Eseu despre anecdota românească, 312 pag.

Autori: Carolina Bădițescu
Tema cercetării este interesantă nu numai în ce privește specia în sine, ci și din perspectiva relațiilor în care intră cu universul literaturii și, nu mai puțin, cu biografiile autorilor. Socotită, adeseori, un biografem, anecdota se îndepărtează de specia cea mai apropiată, o altă formă scurtă, bancul, prin particularitatea că, fără excepție, construcția se ordonează în jurul unei persoane, deci în ordine reală, istorică, spre deosebire de banc, forma asemănătoare, dar nu identică, operând, ca regulă generală, cu personaje. Lucrarea reușește să izoleze o structură expresivă mai puțin cercetată, să-i stabilească identitatea și statutul estetic, precum și să-i scoată în evidență capacitatea de a funcționa atât în cod oral cât și în cod scriptural.

Pret: 27.30 LEI

Prima pagina   <<  1 2   >> Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign