Studii asiatice

China: Confucianism, Daoism, chei culturale

Autori: Șerban Toader
Cartea de față repune de fapt în discuție și nuanțează noțiunea confucianistă de cedare (rang). Termenul se referă la gestul ritual de cedare, renunțare sau recul deliberat, în competițiile de putere din perioada feudală, la care se referă Marcel Granet (2000), dar și la gestul – prelucrat cu rafinament de către Confucius – de a ceda sau renunța, gest pe de-o parte ilustrat ritual, prin pasul înapoi plin de noblețe (în vederea armonizării relației cu aproapele), iar pe de altă parte trăit lăuntric. Nu ne mărginim la o discuție strict literală asupra termenului rang, ci ne referim și la sinonimii, aproximări și situații în care noțiunea de cedare este exprimată prin termeni înrudiți. Această din urmă situație poate fi întîlnită, de exemplu, în gîndirea daoistă.

Pret: 31.50 LEI

Cunoaşterea Extremului Orient reflectată în publicaţii româneşti (1840-1940). – O privire asupra culturii chinezeşti –, 298 p.

Autori: Radu Toader
Arhitectura lucrării are o dezvoltare axată pe dezideratul menţionat în titlu: să-l conducă pe cititorul român şi, implicit, european, pe acel drum al cunoaşterii unei culturi emblematice pentru Extremul Orient, cea chinezească.
După citirea cărţii, ai sentimentul că te afli în faţa unei demonstraţii prin care ţi se dezvăluie o „gestaţie” îndelungă a procesului cunoaşterii unei culturi aflate „la celălalt capăt al lumii” pentru a cărei percepere şi acceptare românii au folosit o „tehnică a felinei” care se apropie de un obiect necunoscut cu ale cărei particularităţi urmează să se deprindă progresiv, pentru că sunt îndemnaţi de curiozitate – o caracteristică a neamului nostru – şi, apoi, pentru că şi alţii, mai buni cunoscători ai lumii, o fac şi trebuie „să fii în rând cu lumea”. Acceptarea şi familiarizarea românilor cu unele dintre componentele culturii chinezeşti par a rezulta în urma unei analize profunde şi reticente, în acelaşi timp, care, mie, cel puţin, folcloristă preocupată cu deosebire de analiza textului literar, îmi pare a fi, cu precădere, apropiată de ceea ce aş numi „suspiciune orientală”.

Pret: 26.25 LEI

Drumul către luminișul rostirii tăcute a lui Dao. Concepte daoiste în termeni occidentali: De la Laozi și Zhuangzi la Heidegger, Noica și Sloterdijk, 426 p.

Autori: Irina Ivașcu
Faţeta particulară a Chinei pe care am ales-o este paradigma daoistă, a cărei esenţă poate fi regăsită în conceptele sale cheie. Acestea reprezintă alteritatea, străinul, oaspetele invitat în sânul culturii gazdă, cea occidentală, care îi oferă ospitalitate prin intermediul traducerii. Gazda, şi deci ceea ce ne este „propriu”, va fi reprezentat în acest joc al întrebărilor şi răspunsurilor nu doar de limba română, ci de tradiţia lingvistică şi culturală a Occidentului în general. Cu toate acestea, în partea care redă momentul final, al aducerii înspre cultura gazdă, accentul va cădea pe limba română şi modul în care caracterul specific al spaţiului cultural românesc interacţionează cu conceptele străine pe care încearcă să le redea.

Pret: 52.50 LEI

Reflectarea viziunii holistice în principiile strategiei militare antice chineze

Autori: Radu Toader
„Totul începe în imensul spaţiu extrem oriental, mai ales pe cursul mijlociu şi inferior, şerpuitor şi mereu schimbător, al fluviului Huanghe, Fluviul Galben, abia apoi în câmpiile din centru sau pe văile altor fluvii şi râuri. Stepele, platourile înalte şi deşerturile, ca şi litoralurile mărilor, nu au atras niciodată cu adevărat pe cei ce aveau să fie mai târziu purtătorii strălucitoarei culturi şi civilizaţii sinice. Cât despre arealul cursului Marelui Fluviu, Changjiang (şi în special teritoriile din sudul acestuia), ele sunt ocupate treptat, pe direcţiile dinspre nord spre sud şi dinspre est spre vest”

Pret: 10.50 LEI

Despre noţiunea chineză de cedare rang

Autori: Şerban Toader
„Lucrarea noastră repune în discuţie şi nuanţează noţiunea confucianistă de cedare (rang). Termenul se referă la gestul ritual de cedare, renunţare sau recul deliberat, în competiţiile de putere din perioada feudală, la care se referă Marcel Granet (2000), dar şi la gestul – prelucrat cu rafinament de către Confucius – de a ceda sau renunţa, gest pe de-o parte ilustrat ritual, prin pasul înapoi plin de nobleţe (în vederea armonizării relaţiei cu aproapele), iar pe de altă parte trăit lăuntric. Nu ne mărginim la o discuţie strict literală asupra termenului rang, ci ne referim şi la sinonimii, aproximări şi situaţii în care noţiunea de cedare este exprimată prin termeni înrudiţi. Aceasă din urmă situaţie poate fi întâlnită, de exemplu, în gândirea daoistă”.

Pret: 12.60 LEI

First   <<  1  >> Last

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign