Colecţia de Etnologie

Memoria minei. O lectură a identității și istoriei culturale, 200 p.

Autori: Nicoleta Coatu
Studiul mediului industrial minier (efectuat în deceniul opt al secolului trecut, în intervalul a cinci ani: 1974-1978), orientat spre câmpul identității și istoriei culturale, s-a fundamentat pe o amplă cercetare concretă, cu aparatul metodologic specific (ansamblul procedural, tehnic și strategic), care oferă garanții de autenticitate și veridicitate în constituirea fondului documentar, în observarea și consemnarea fenomenelor și proceselor culturale. Desfășurarea cercetării directe s-a produs în unități semnificative de ordinea întreprinderii industriale, în unsprezece centre reprezentative, cu dublă specializare de profil, vizând procesul de exploatare minieră de metale neferoase (Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic – în județul Maramureș; Roșia Montană, Bucium-Poeni, Bucium Șasa în județul Alba; Derna, Dernișoara – în județul Bihor) și mineritul carbonifer (Petroșani, Cimpa-Petrila, Jieț-Petrila – în județul Hunedoara).

Pret: 49.98 LEI

Studii sociologice, vol. II, 400 p.

Autori: Radu Baltasiu, Ov. Bulumac (coord.)
Materialele în cauză reprezintă contribuții valoroase, spunem noi, aduse în sprijinul dezvoltării sociologiei românești, atât din perspectivă teoretică, cât și metodologică, iar cei ce le semnează sunt atât cercetători ce activează în București (în mediul universitar sau cel de cercetare-dezvoltare), cât și experți afiliați unor instituții de cultură importante.

Pret: 49.98 LEI

Situaţia actuală a frontierei de Nord Vest a României la 100 de ani de la Tratatul de la Versailles: raport de cercetare, 214 p.

Autori: Radu Baltasiu (coord.)
Cercetarea efectuată în zona Carei-Satu Mare a avut în vedere coerența comunitară. Fiind însă zonă de frontieră, unde statul are o responsabilitate specifică, starea coerenței comunitare – componentă a frontierei interne, este reprezentativă atât pentru „sănătatea frontierei” cât și pentru vitalitatea statului. Cu alte cuvinte, cercetarea de față va fi și un sondaj privind starea statalității românești, la mai bine de 100 de ani de la revenirea acesteia în Transilvania.

Pret: 49.98 LEI

Anthropologia perennis. In honorem magistri Gheorghiță Geană, 336 p

Autori: -
La ceas aniversar, textele dăruite In honorem magistri Gheorghiță Geană urmează nu atât (sau nu doar) o linie tematică strict integrată teoretizării cultural-antropologice. În fapt, subiectele desfășurate ilustrează „tipurile de discurs în retorica antropologică”, așa cum acestea au fost desemnate și sintetizate de Profesorul Geană în: antropologie filosofică, antropologie teologică, antropologie literar-artistică și antropologie scientistă.

Pret: 63.00 LEI

Păstoritul carpatic. Tradiţie şi continuitate, 450 p.

Autori: Lucian David, Ionuţ Semuc (coordonatori)
„Păstoritul carpatic a modelat relațiile dintre oameni, animale și ecosistemele montane. Existența cererii pentru animale și pentru produsele acestora, creșterea rațională a turmelor, cunoașterea locurilor, utilizarea „cu măsură” a pajiștilor montane, a pădurilor și a resurselor de apă, crearea unor practici sociale specifice comunității pastorale însoțite de ritualurile aferente, au fost factori care au generat bunăstare pe parcursul mai multor secole și au permis generațiilor de oieri să dea naștere Tradiției Păstoritului Carpatic.”

Pret: 65.70 LEI

Glosar etnografic. Habitatul, 328 p.

Autori: Alina Ioana Ciobănel
„Construirea lucrării a avut mai multe etape; prima a fost alegerea termenilor, care s-a făcut în funcție de semnificația lor etnologică, gradul de comprehensibilitate, importanța în mentalitatea celor care îi vehiculează, frecvența folosirii în vocabularul specializat propriu unei ocupații, indiferent de natura ei. Ca rezultat, au fost cuprinse atât cuvinte-titlu cu răspândire mai generală, cât și unele specializate până la detalii funcționale ori cu circulație zonală restrânsă. Odată stabiliţi termenii, s-a trecut la următoarea fază de lucru, definițiile, pe care am pus accent, deoarece semantica este esențială în ansamblul oricărei culturi. Primele două momente ale elaborării au inclus și un al treilea, notarea județelor în care au apărut cuvintele cu variantele lor fonetice și semantice. Volumul a fost gândit să conțină, așadar, într-o formă simplu de înțeles și utilizabilă pentru studii diverse, toate aceste trei variabile consemnate, și anume, la fiecare cuvânt-titlu: semantica, inclusiv sensurile secundare, variantele fonetice și județul, toți parametrii ce îi arată locul și importanța în vocabularul disciplinei și totodată dau posibilitatea ca acest glosar să poată fi folosit și pentru studii tangente domeniului.”

Pret: 63.00 LEI

Instrumente tradiționale românești. Studii acustico-muzicale, volumul IV, 772 p.

Autori: prof.univ.dr. Ovidiu Papană
„Volumul al patrulea din cadrul studiilor acustico-muzicale își propune să prezinte câteva subcategorii distincte de instrumente muzicale tradiționale românești. Această lucrare are ca subiect prezentarea acustico-muzicală a instrumentelor sonore idiofone (utilizate în cultura tradițională românească).”

Pret: 378.00 LEI

De la șezătoare la comunitate online, 150 p.

Autori: Oana-Maria Călin
Studiul reprezintă o contribuţie semnificativă în înţelegerea transformărilor din cultura contemporană și din social media din România, oferind o sinteză a dezbaterilor teoretice asupra transformării prin social media a vieții comunităților (cu aplicație pe fenomenele re-inventării tradițiilor), a mecanismelor prin care sunt create comunități de practici și sunt acceptați și susținuți așa-numiții influencers, precum şi perspective intepretative asupra proceselor prin care o comunitate online se re-inventează ca o comunitate off-line.

Pret: 39.90 LEI

Avataruri contemporane ale basmului fantastic, 172 p.

Autori: Oana-Valeria Chelaru
Basmul înseamnă proiectarea dorințelor auditorilor și conturează o lume imaginară, o lume în care fantasticul și miraculosul se întrepătrund, iar spațiul și mai ales timpul ascultă de necesitățile interne ale narațiunii, ca și de bunăvoința ființei umane. El depășește granițele literaturii populare și, prin evoluție și schimbări permanente, determină noi și noi avataruri contemporane, care demonstrează, fără putință de tăgadă, perpetuarea și supraviețuirea basmului fantastic, în ciuda tuturor inovațiilor și modernizărilor sau tocmai datorită lor. Pentru încă multe generații care vor urma, basmele lui Ispirescu sau cele ale lui Eminescu și Slavici sau filmele lui Walt Disney, ale lui Gopo, sau ale lui George Lucas vor întruchipa lumea ideală, în care dorințele prind viață, spațiul și timpul ascultă de bunul plac al omului, iar răul este întotdeauna învins. Nici chiar omul tehnologizatului secol al XXI-lea nu poate renunța la speranța în victoria binelui, dar basmul, pentru el, devine un complex de imagini care îl captivează și îl apropie de ascultătorul de altădată care, la desfăcutul porumbului sau în nopțile lungi de la stână se proiecta în ipostaza unui erou atotputernic, de care ascultau până și astrele.

Pret: 42.00 LEI

In honorem Ion Ghinoiu. Vârstele timpului, vârstele omului. Profesorul Ion Ghinoiu în slujba etnologiei, 410 p

Autori: Emil Țîrcomnicu Radu Toader (coord.)
„În familia neașteptat de largă a etnologilor români, Ion Ghinoiu ocupă un loc aparte. Descendent, în vocație, din Sim. Fl. Marian, Simion Mangiuca, Artur Gorovei, Nicolae Dunăre, Romulus Vulcănescu, pentru a aminti doar câțiva dintre ei, și-a dedicat și el viața studiului culturii și obiceiurilor poporului său. O îndatorire de la care nu s-a abătut mai bine de jumătate de veac, timp în care a produs cărți și articole esențiale pentru înțelegerea culturii populare a românilor, între care amintim Panteonul românesc. Dicționar (2001), Sărbători și obiceiuri românești (2003), Comoara satelor. Calendar popular (2005), Dicționar. Mitologie română (2013). Una dintre primele, Vârstele timpului (1994), publicată și în Basarabia, acoperă aproape tot spațiul locuit de români și include întregul ansamblu al obiceiurilor și practicilor lor rituale. Ca șef al sectorului de etnografie al Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, a coordonat și condus întocmirea celor cinci volume ale Atlasului Etnografic Român ‒ o operă fundamentală pentru cultura noastră ‒ și seria de volume Corpus de documente etnografice românești, care cuprind răspunsurile la chestionarele pe baza cărora a fost întocmit atlasul. Opere de sinteză, ele reconstituie ansamblurile de obiceiuri practicate de femei și bărbați de diferite vârste, descriu multitudinea ființelor mitologice, varietatea practicilor rituale atestate pe teritoriul țării”. (Constantin Eretescu)

Pret: 63.00 LEI

Prima pagina <<  1 2 3 4 5 6 7 8   >>  Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign