Colecţia de Etnologie

Dicționarul dialectului meglenoromân actual, general și etimologic, 1270 p + planse foto

Autori: Petar Atanasov
Acest dicționar cuprinde fondul lexical excerptat din toate lucrările autorilor publicate anterior de G. Weigand, P. Papahagi, I. A. Candrea, Th. Capidan, cel din textele publicate ulterior de Maria Papagheorghiou, D. Papatsafa, ca și din materialul cules pe teren de mine. Au fost lăsate la o parte unele cuvinte învechite și neconfirmate de informatori, cuvinte care redau niște realități din trecut necunoscute contemporanilor. Noutatea dicționarului constă în faptul că el cuprinde multe neologisme din limba slavă macedoneană și din neogreacă care lipsesc din Dicționar meglenoromân al lui Th. Capidan. Cu alte cuvinte acest dicționar prezintă starea actuală a lexicului meglenoromân așa cum este indicat și în titlu.

Pret: 199.50 LEI

Ioan D. Manakia în documente din arhiva Societăţii de Cultură Macedo-Română (1906-1948), 160 p.

Autori: Emil Țîrcomnicu (editor)
Lucrarea a fost realizată în semn de omagiu adus lui Ioan (Ianaki) D. Manakia (Avdela, Imperiul Otoman, 18 mai 1878 – Salonic, Grecia, 19 mai 1954), profesor de caligrafie și desen la școlile românești din Peninsula Balcanică, fotograf și cineast macedo-român, la împlinirea a 70 de ani de la trecerea sa la veșnicie.

Pret: 36.75 LEI

Identitatea aromânilor din Albania, de la elenizare și dictatură atee, la interculturalism, 332 p.

Autori: Elsa Stavro
Aromânii din Albania, aflați într-un dualism constant și lipsindu-le principalele trăsături ale unei minorități etnice, dar și având o istorie dominată de naționalismul tipic balcanic, sunt o comunitate care dispare. Acest studiu are drept scop, printre altele, analizarea caracteristicilor identitare etnice și de grup, precum și a proceselor de adaptare și integrare ale aromânilor în societatea majoritară, din perioada de geneză a statului albanez, la care aromânii au avut o contribuție semnificativă, până astăzi. Din acest motiv, în această carte sunt prezentați factorii istorici, politici, religioși, sociali și culturali care au influențat această transformare identitară a minorității aromâne.

Pret: 52.50 LEI

Orele regelui la Băiuţ & trei studii de etnologie, 158 p

Autori: Ciprian Coc
„textul despre inedita vizită a viitorului rege Mihai într-un sat maramureșean, însoțit de cele trei studii etnologice, reprezintă o victorie a lui Ciprian Coc împotriva timpului și a uitării. Misterioasa și fascinata lume a credințelor și ritualurilor magico-religioase se mută astfel din universul mental al unor bătrâni și muritori țărani maramureșeni în paginile (sper nemuritoare!) ale unei minunate cărți de etnologie românească. Fie ca noile generații de intelectuali, citind acestă carte, să-și regăsească rădăcinile culturale adânc înfipte în geografia sacră a creștinismului cosmic românesc.”

Pret: 29.80 LEI

Colinde, colindat, mituri, 160 p

Autori: Aura Văceanu
„Volumul prezintă preocuparea mea pentru folclorul românesc, în special pentru literatura populară reprezentată de: colinde, colindat; mituri fundamentale cu circulație în spațiul est-european: mitul jertfei creatoare (simbolizat de balada/ legendă ,,Monastirea Argeșului”), mitul iubirii sau cultul zburătorului în creația românească populară și cultă, și universală, motive mitico-simbolice în basmul românesc și japonez (copilul apărut din arbore: Fata din dafini; copilul apărut din bambus – Prințesa Kaguiahimé), tradiții populare și religioase (Sfântul Alexie). Toate textele publicate în acest volum sunt revăzute și adăugite.”

Pret: 27.30 LEI

Memoria minei. O lectură a identității și istoriei culturale, 200 p.

Autori: Nicoleta Coatu
Studiul mediului industrial minier (efectuat în deceniul opt al secolului trecut, în intervalul a cinci ani: 1974-1978), orientat spre câmpul identității și istoriei culturale, s-a fundamentat pe o amplă cercetare concretă, cu aparatul metodologic specific (ansamblul procedural, tehnic și strategic), care oferă garanții de autenticitate și veridicitate în constituirea fondului documentar, în observarea și consemnarea fenomenelor și proceselor culturale. Desfășurarea cercetării directe s-a produs în unități semnificative de ordinea întreprinderii industriale, în unsprezece centre reprezentative, cu dublă specializare de profil, vizând procesul de exploatare minieră de metale neferoase (Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic – în județul Maramureș; Roșia Montană, Bucium-Poeni, Bucium Șasa în județul Alba; Derna, Dernișoara – în județul Bihor) și mineritul carbonifer (Petroșani, Cimpa-Petrila, Jieț-Petrila – în județul Hunedoara).

Pret: 49.98 LEI

Studii sociologice, vol. II, 400 p.

Autori: Radu Baltasiu, Ov. Bulumac (coord.)
Materialele în cauză reprezintă contribuții valoroase, spunem noi, aduse în sprijinul dezvoltării sociologiei românești, atât din perspectivă teoretică, cât și metodologică, iar cei ce le semnează sunt atât cercetători ce activează în București (în mediul universitar sau cel de cercetare-dezvoltare), cât și experți afiliați unor instituții de cultură importante.

Pret: 49.98 LEI

Situaţia actuală a frontierei de Nord Vest a României la 100 de ani de la Tratatul de la Versailles: raport de cercetare, 214 p.

Autori: Radu Baltasiu (coord.)
Cercetarea efectuată în zona Carei-Satu Mare a avut în vedere coerența comunitară. Fiind însă zonă de frontieră, unde statul are o responsabilitate specifică, starea coerenței comunitare – componentă a frontierei interne, este reprezentativă atât pentru „sănătatea frontierei” cât și pentru vitalitatea statului. Cu alte cuvinte, cercetarea de față va fi și un sondaj privind starea statalității românești, la mai bine de 100 de ani de la revenirea acesteia în Transilvania.

Pret: 49.98 LEI

Anthropologia perennis. In honorem magistri Gheorghiță Geană, 336 p

Autori: -
La ceas aniversar, textele dăruite In honorem magistri Gheorghiță Geană urmează nu atât (sau nu doar) o linie tematică strict integrată teoretizării cultural-antropologice. În fapt, subiectele desfășurate ilustrează „tipurile de discurs în retorica antropologică”, așa cum acestea au fost desemnate și sintetizate de Profesorul Geană în: antropologie filosofică, antropologie teologică, antropologie literar-artistică și antropologie scientistă.

Pret: 63.00 LEI

Păstoritul carpatic. Tradiţie şi continuitate, 450 p.

Autori: Lucian David, Ionuţ Semuc (coordonatori)
„Păstoritul carpatic a modelat relațiile dintre oameni, animale și ecosistemele montane. Existența cererii pentru animale și pentru produsele acestora, creșterea rațională a turmelor, cunoașterea locurilor, utilizarea „cu măsură” a pajiștilor montane, a pădurilor și a resurselor de apă, crearea unor practici sociale specifice comunității pastorale însoțite de ritualurile aferente, au fost factori care au generat bunăstare pe parcursul mai multor secole și au permis generațiilor de oieri să dea naștere Tradiției Păstoritului Carpatic.”

Pret: 65.70 LEI

Prima pagina <<  1 2 3 4 5 6 7 8   >>  Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign