Colecţia de Etnologie

Peisajele etnografice din România, 190 p.

Autori: Lucian David
Peisajul, locul de manifestare a vieţii, este un concept global interdisciplinar. El denumeşte, într-o primă fază, o parte din natură, un gen de pictură sau o compoziţie literară. Ulterior, i se atribuie utilizări şi sensuri disputate de geografie, istoria artei, arhitectură, ecologie, etnologie, medicină etc., dând naştere unor termeni noi: peisaj natural, peisaj antropic, peisaj cultural, peisaj urban etc.

Pret: 49.35 LEI

De la unealtă la instrument muzical. Câteva însemnări despre instrumentele muzicale populare și despre folclorul românesc, 304 p.

Autori: Iosif Herțea
Volumul de față cuprinde o selecție de articole și comunicări pe tema instrumentelor muzicale populare, publicate sau susținute de-a lungul a două decenii de activitate în domeniu, a subsemnatului, selecție care am socotit a fi utilă cititorului de azi, întrucât organologia folclorică a fost și este încă marginalizată în câmpul studiilor de etnologie, iar articolele, risipite în diferite publicații, sunt astăzi greu accesibile.

Pret: 27.30 LEI

Moartea lui Patroclu. Studii si articole de etnologie, 300 pag.

Autori: Constantin Eretescu
În acest moment al vieții găsesc profunzime și umanitate în ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”. O narațiune care depășește cadrele genului și trece, aparent, spre roman. Mă întreb însă dacă nu avem de-a face cu un mit care a devenit în timp poveste, ficțiune. Lumea în care ajunge Făt-Frumos, locul în care e el fericit e un spațiu dominat de femei, un matriarhat, fără războinici, fără aventuri neprevăzute. O lume, însă, în care nu-și mai găsește locul. El se întoarce în realitate, lumea modernă, diferită de cea pe care o visase”.

Pret: 26.25 LEI

Sărbători și obiceiuri. Vol IV. Considerente privind elaborarea Atlasului Etnografic Român. Românii din afara granițelor, 100 p.

Autori: Emil Țîrcomnicu
Volumul conține aprecieri privind elaborarea unei noi serii a Atlasului Etnografic Român, alcătuit pe regiuni istorice, inclusiv cu date culese din regiunile cu populație de origine română din afara României.

Pret: 10.50 LEI

Cimpoiul și Diavolul. O poveste adevărată a instrumentelor muzicale populare din România, 256 p.

Autori: Iosif Herțea
Iosif Herțea s-a născut în anul 1936 în Ferneziu, județul Maramureș. A absolvit Academia de Muzică din București (1960), lucrând ca cercetător la Institutul de Etnografie și Folclor (1960-1980), Muzeul Etnografic al Transilvaniei și conferențiar la Academia de Muzică din Cluj (1980-1984 și 1992-1994). Este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR) și al Grupului de Studii organologice al Congresului Internațional de Muzică Populară (CIMP). A publicat numeroase articole și comunicări în țară și străinătate (Slovacia, 1970, 1979; Bulgaria, 1971; Moscova, 1974; Budapesta, 1982; Oslo, 1985). Volumul Rumanian Carols (Fundația Culturală Română, 1999) a fost prezentat la Smithsonian Folk Life (SUA), iar Colinde Românești. Antologie și tipologie muzicală (Grai și Suflet, 2004) a fost premiat de UCMR în anul 2004. A primit premii UNITER pentru muzică de scenă (1995 și 2004).

Pret: 52.50 LEI

Texte și contexte în cultura dansului tradițional. Călușul din Izvoarele (Olt). Călușerul din Boșorod (Hunedoara)

Autori: Petac Silvestru Dorel
Cartea cuprinde analiza etnocoreologică a două studii de caz asupra Căluşului, o practică ritual-ceremonială de esenţă choreutică întâlnită şi astăzi în spaţiul românesc intra- şi extracarpatic. Felierea adâncă a realităţii culturale investigate, clar circumscrisă din perspectiva timpului şi a spaţiului dar limitată la contextul ritual-ceremonial, oferă, pe de-o parte, posibilitatea observării imaginii de ansamblu pe care o are această practică culturală, a fizionomiei ei actuale şi, pe de altă parte, ocazia sondării unor straturi de credinţe magico-religioase foarte vechi, regăsite astăzi din ce în ce mai firav într-o mentalitate raţionalizată (în sens weberian), straturi în care aceste practici culturale îşi au rădăcinile. Focalizată pe devoalarea structurilor ritual-ceremoniale şi a celor textuale, pe extragerea semnificaţiilor culturale şi a informaţiilor stilisticii textelor de dans, analiza urmăreşte să pună în evidenţă şi câteva dintre aspectele proceselor de recontextualizare ca factor prin care structurile rituale, ceremoniale şi textuale s-au adaptat de-a lungul timpului diferitelor contexte sociale şi mentalitare. Mixul metodologic centrat de kinetografia Laban a permis o investigare de adâncime a textelor, a co-textelor în strânsa lor corelaţie cu contextele ritual-ceremoniale, metoda propunând un model de exceptare a materialului etnocoreologic cu scopul constituirii unor instrumente ştiinţifice necesare pentru înţelegerea unor procese mai largi precum cel al transmiterii şi a morfodinamicii tradiţiilor de dans. Lucrarea este printre puţinele analize coreologice asupra Căluşului si prima de o asemenea anvergură aplicată asupra unor tradiţii căluşăreşti locale: una oltenească (Izvoarele, Olt) şi una transilvăneană (Boşorod, Hunedoara).

Pret: 42.00 LEI

Amintiri pentru viitor. 4 teme de istorie orală, 156 p.

Autori: Narcisa Alexandra Știucă
Pentru că fiecare are o poveste de spus despre propria viață – socotită unică în raport cu ale semenilor săi fie datorită evenimentelor excepționale fie modului de a nara – demersul acesta tinde să completeze în manieră subiectivă istoria oficială și mai ales să reveleze rolul jucat în făurirea ei de către persoanele neincluse în galeria personalităților.

Pret: 15.75 LEI

Orasul subtil, 250 p.

Autori: Nicolae Panea
Autorul volumului "Zeii de asfalt. Antropologie a urbanului" (Cartea Românească, 2001) propune o noua abordare a oraşului. Realitatea urbană nu este doar un construct raţional, ea se dezvăluie vizual, olfactiv, auditiv, astfel încât antropologul face simultan două acţiuni, observă participativ acea realitate, pe care încearcă să o înţeleagă şi să o descrie, "turnând-o" în paradigme raţionale, asimilate cultural şi deconstruieşte evidenţa socială a propriilor simţuri. "Oraşul subtil" înseamnă o schimbare de viziune şi, în acelaşi timp, o nouă metodă antropologică sau chiar o nouă antropologie, una a senzorialului.

Pret: 25.20 LEI

Etnografia satului transilvănean Tilișca. Monografism și holism în antropologia culturală a unei comunități pastorale românești, 180 p.

Autori: Marin Constantin
Într-o prelungire a Depresiunii Săliște către Podișul Transilvaniei, Tilișca este o așezare românească de tip adunat în vecinătatea Munților Cindrel din Carpații Meridionali, cu o apartenență creștin ortodoxă, și cu o economie preponderent agro-pastorală.

Pret: 27.30 LEI

Limba sfântă a colacilor rumâneşti. Album în patruzeci de imagini cu dicţionar, 54 p.

Autori: Paun Es Durlic
„În acest Album se prezintă pentru prima oară publicului larg unul dintre aspectele culturii spirituale a rumânilor din Serbia răsăriteană care, de-a lungul veacurilor, s-a păstrat neschimbat în colacii rituali şi obiceiuri, dintre care cel mai important este pomana, cu ocazia căreia se fac sute, ba chiar mii de colaci!”

Pret: 27.30 LEI

First   <<  1 2 3 4 5 6 7  >>  Last

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign