Colecţia de Etnologie

Iancu Jianu. O perspectivă asupra construirii eroului. Corpus de texte. vol 2, 208 p.

Autori: Petronela-Luminița Tucă
„Dacă demersul de factură istorică din lucrarea doamnei Petronela-Luminiţa Tucă pune în lumină contextualizarea spațio-temporală a vieții lui Iancu Jianu ca personaj istoric, perspectiva literar-folclorică prilejuiește investigația asupra modului de construire a unui portret de erou pe palierele culturii orale și scrise, care se întrepătrund de-a lungul a mai bine de 150 de ani. Complexitatea acestei abordări a determinat-o pe autoare să se aplece cu meticulozitate asupra celor circa 80 de texte compuse, transmise, scrise – avându-l ca protagonist pe Iancu Jianu, clasificându-le în funcție de gen, mod de culegere și de transmitere”.

Pret: 23.10 LEI

Iancu Jianu. O perspectivă asupra construirii eroului, vol 1, 350 p.

Autori: Petronela-Luminița Tucă
„Petronela-Luminiţa Tucă a realizat un studiu extins asupra unui erou important al literaturii noastre de expresie orală, dar şi scrisă, căruia i se adaugă un capitol distinct referitor al cariera cinematografică a aceluiaşi personaj – Iancu Jianu. (…) Cariera de personaj a început-o ca erou de mici povestiri, cele mai multe spuse în şoaptă, dar suficient de tare pentru a da naştere unei legende care, cu timpul, a tot crescut şi s-a întins. Totuşi, numai atunci când lăutarul i-a închinat o baladă cântată «pleno guture» în faţa unei mulţimi i-a fost confirmat statutul eroic şi a devenit personaj, fiind astfel dislocat şi înscris într-o altă ordine al lumii care, deşi nu repetă ordinea lumii reale, o explică şi, asemenea mitului, îi dă un sens mai grav, mai profund şi, poate, mai adevărat”.

Pret: 31.50 LEI

Simbolul albinei și al produselor ei în cultura populară românească, 252 p

Autori: Elena Maxim
Problemele ridicate de tema simbolului albinei în cultura populară românească, depășesc textul folcloric și pătrund în sfera filozofică, etică, estetică și chiar artistică a concepției despre lume și viață și a viziunii acestei concepții în context etnosocial. Unele credințe, superstiții, obiceiuri, datini și tradiții scot în evidență valențele temei și alte valori ale acesteia în context etnocultural. Proverbele, cimiliturile, colindele, jocurile – luminioara – etc. completează imagologia albinei, la modul artelor literare, plastice și al limbajului prin zumzet.

Pret: 23.10 LEI

Manuscrisul protopopului Moga despre revoluția din 1848 din Zarand, 132 p.

Autori: Alexandru Filipașcu
Manuscrisul protopopului Moga și analiza realizată de Profesorul Filipașcu oferă cititorului o imagine de ansamblu asupra modului în care a avut loc conviețuirea româno-maghiară în Transilvania, în special în perioade de efervescență social-politică. De multe ori mi-a fost dat să citesc sau să ascult opinii (culmea, din partea românilor) despre Revoluția pașoptistă în termeni precum agresiune românească, intoleranță față de restul etniilor etc. Lucrarea de față vine să combată întocmai aceste puncte de vedere superficiale, apărute ca urmare a unor curioase complexe de inferioritate, arătând că, de fapt, momentul 1848 a reprezentat o etapă istorică în care tensiunea și asuprirea românilor a atins cote alarmante.

Pret: 31.50 LEI

O Dobroge, o Dunăre şi două conferinţe de pace. Documente. Ambasador Vasile Stoica, 224 p

Autori: Robert Stănciugel

Vasile Stoica a fost românul care a participat la cele două Conferințe de Pace de la Paris – în 1919, trimis de I.I.C. Brătianu, și în 1946, trimis de dr. Petru Groza -, unde a pledat pentru drepturile națiunii române, cu materiale elaborate de el sau redactate sub coordonarea sa.

A îndrumat și a condus, încă de la înființare, „Biroul Păcii” (1942). Ambasadorul Vasile Stoica a fost, este și va rămâne o emblemă și un model a slujirii necondiționate a neamului său.Pret: 31.50 LEI

Devenirea spirituală în gândirea filocalică. Sfântul Ioan Klimakos și Scara, 82 p.

Autori: Radu Toader
Lucrarea de față, elaborată în prima jumătate a anului 2002 și revizuită în anul curent, 2019, s-a dorit un scurt studiu asupra Scării Sfântului Ioan, cu accente și deschideri care, sperăm, vor lăsa loc unor dezvoltări ulterioare privind istorii ale gândirii și ideilor, ce țin de aria culturală bizantină, al cărui nucleu este constituit de ceea ce am putea numi o „cultură ortodoxă”, care a influențat, puternic și permanent, cultura și civilizația românească.

Pret: 10.50 LEI

Infrastructură și societate. Considerente teoretice și studii de caz, 250 p

Autori: Ovidiana Bulumac
Principalul scop din spatele efortului de cercetare a fost obținerea unor răspunsuri coerente la câteva întrebări simple. Într-o țară cu infrastructura strangulată cum este România, sociologia fenomenului este ... inexistentă. Acesta este doar unul dintre motivele pentru care teza de față este importantă căci reprezintă, în esență, o pledoarie pentru o sociologie a infrastructurii. Lucrarea este de luat aminte și prin răspunsul adus la întrebări presante: Ce este infrastructura? Ce rol social are aceasta dincolo de transport? De ce unele comunități cunosc dezvoltarea socio-economică prin intermediul investițiilor în infrastructură, iar altele nu? Care este rolul elitelor în raportul societate-infrastructură?

Pret: 37.80 LEI

Habitatul. Vol. V. Dobrogea, Muntenia, 618 p.

Autori: Alina Ioana Ciobănel
„Informațiile reproduse în volumul Habitatul sunt rezultatul cercetărilor făcute cu ajutorul chestionarelor de Așezări – Gospodărie și Locuință – Interior în 161 de localități rurale din cele douăsprezece județe din Dobrogea și Muntenia între anii 1972 – 1982, inclusiv în anchete pilot. Lucrarea respectă unitatea metodologică a seriei, așa încât apare tot ce a fost înregistrat în sate, la tema sau subtema unde au fost notate datele”.

Pret: 65.10 LEI

Constantin Brăiloiu. Culegător și editor de folclor. Vol. III

Autori: Nicolae Constantinescu și Mihai Andrei Șerban (editori)
„Cronologic, cum se vede, culegerea Colinde și cântece de stea îngrijită de Const. Brăiloiu și apărută în „Publicațiile Academiei de Muzică Religioasă a Sf. Patriarhii Ortodoxe Române” precede, cu câțiva ani, marea colecție a lui Gheorghe Cucu, editată, postum, de Brăiloiu, în 1936. Este o perioadă în care marele etnomuzicolog român se arăta a fi fost preocupat de studiul acestei categorii a folclorului ritual pe care încearcă să o definească din perspectivă literară (textul poetic) și muzicală (componenta melodică), să distingă între colindele propriu-zise și cântecele de stea, să traseze o linie de demarcație între acestea și alte creații poetico-muzicale, aparținând altor domenii (Plugușorul etc.)”.

Pret: 10.50 LEI

Ocupatiile, sarbatorile si obiceiurile populare din satele branene, 194 p.

Autori: Ioan Paoveanu
„Am trăit în atmosfera sărbătorilor de peste an și în frica de Dumnezeu, am ținut posturile de peste an, cu alte cuvinte am fost învățat de către părinți să trăiesc și să fiu în rând cu lumea. Aceasta a fost temelia pe care cunoașterea pe viu a vieții satului brănean de altădată a așezat cuvintele potrivite încât, citindu-le, urmașii să înțeleagă cum și-au trăit viața moșii și strămoșii, să prețuiască ceea ce ei au făcut și ne-au lăsat moștenire: pământul cu toate foloasele, traiul în armonie cu natura, cinstea și omenia, credințele și obiceiurile din ciclul vieții, sărbătorile de peste an cu emoția întâlnirii cu nevăzutul. Și mai ales cinstea, omenia și respectul așezate la temelia relațiilor dintre oameni în cadrul comunității, virtuți care ne învață să fim mai buni, să le prețuim, să le păstrăm și, musai, să le transmitem urmașilor.”

Pret: 25.20 LEI

First   <<  1 2 3 4 5 6 7  >>  Last

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign