Colecţia de Etnologie

Peisajul cultural rural dintre Prut și Nistru. Aspecte etnogeografice, 214 p.

Autori: Dorina Onica
Autoarea lucrării analizează complex atât aspectul material cât și spiritual al peisajului cultural rural, reliefând cele mai reprezentative componente prin care comunitatea s-a adaptat condițiilor naturale locale. Prezenta lucrare este o contribuție originală în literatura etnologică, punând în valoare coordonatele fundamentale ale spiritualității românești în cultura universală.

Pret: 42.00 LEI

Satele sălăjene și poveștile lor, Volumele V-VIII (set 4 vol.)

Autori: Camelia Burghele
În anul 2016 continuă se seria Satele sălăjene și poveștile lor, cu următoarele titluri: Volumul V. Manipularea destinului. În numele magiei terapeutice: vechi credințe din Sălaj; Volumul VI. De la sănătate la boală și înapoi. Descântec, rugăciune și leac în satul sălăjean; Volumul VII. Satul timpului. timpul satului. Modele sălăjene de construire a identităților locale; Volumul VIII. Povești și povestitori. Ferestre deschise către memoria satului sălăjean.

Pret: 168.00 LEI

Sărbători și obiceiuri. Românii din Bulgaria. vol. 1. Timoc, 332 p.

Autori: Emil Țîrcomnicu (coord.), Ionuț Semuc, Lucian David, Adelina Dogaru
Culegerile de teren au fost realizate în anii 2017, 2009, 2010 și 2011 în 11 localități cu populație de origine română din regiunea Vidin din Bulgaria. Cercetările au avut ca tematică sărbătorile, obiceiurile, credințele și mitologia românească din acest areal.

Pret: 42.00 LEI

Terminologia ștergarului tradițional, 92 p.

Autori: Zina Șofransky
Studiul efectuat în lucrarea de fașă ne-a dat posibilitatea de a concretiza noțiunea generală de ștergar, de a preciza geneza denumirilor pe care le poartă variantele ștergarelor, de a le clasifica tipologic și de a evidenția locul și rolul lor în traiul cotidian și în zilele de sărbătoare, în decor, în port, ritualuri și obiceiuri, adică în toate circumstanțele vieții oamenilor de la sate

Pret: 31.50 LEI

Habitatul, vol. I, Oltenia, 322 p.

Autori: Alina Ioana Ciobănel, Monica Budiș, Raluca Minoiu
Primul volum al seriei Habiatul cuprinde răspunsurile primite în deceniile 7 și 8 ale secolului XX la chestionarele Atlasului Etnografic Român, în arealul regiunii istorice Oltenia. Volumele I și II au fost premiate în anul 2012 de către Academia Română cu premiul Simion Florea Marian, în domeniul etnografiei și folclorului.

Pret: 42.00 LEI

Habitatul, vol. IV, Moldova, 462 p.

Autori: Alina Ioana Ciobănel, Paul Drogeanu
MOLDOVA este cel de al patrulea volum al seriei HABITATUL din cadrul CORPUSULUI DE DOCUMENTE ETNOGRAFICE ROMÂNE (DER) alcătuit din datele de teren culese în această regiune pe parcursul anchetei pentru Atlasul etnografic român. În cazul temei pe care o prezentăm, materialele sunt cuprinse în chestionarele de Aşezări – Gospodărie şi Locuinţă – Interior, cercetări efectuate între 1972-1982, inclusiv cercetările pilot.

Pret: 42.00 LEI

Elemente mitice precreștine și creștine în colinda românească, 232 p.

Autori: Aura Văceanu
Consider că este necesară alocarea unui capitol mai amplu folclorului de iarnă, pentru ca preadolescenţii şi adolescenţii, aflaţi într-o etapă de formare a personalităţii, să cunoască această poezie ceremonială şi să o aprecieze pentru frumuseţea imaginilor şi valoarea literară, pentru limba cu parfum arhaic, şi nu în ultimul rând pentru muzica ei. Cred că trebuie să conştientizeze că aceste nestemate ale literaturii populare româneşti sunt expresia geniului creator al poporului nostru, că alături de celelalte creaţii ale literaturii populare au un rol fundamental în asigurarea identităţii spirituale a neamului. Iar legătura dintre literatura cultă şi cea populară, se face prin studierea textelor marilor scriitori români/ străini, inspirate din literatura populară, şi mă refer aici la basm, baladă, doină şi legendă. Bogăţia variantelor, bucură şi deconcertează, în acelaşi timp, pe oricine se arată interesat de acest subiect.

Pret: 21.00 LEI

Deschideri etnologice. In honorem Sabina Ispas la 75 de ani, 220 p.

Autori: Laura Jiga Iliescu, Mihaela Nubert Chețan (coord.)
Articolele din volum acoperă o paletă diversă a investigaţiilor asupra culturii orale tradiţionale şi moderne, a expresiilor sale verbale, muzicale, coreice, cercetate de folcloristică, etnomuzicologie, etnocoreologie, etnografie şi discipline conexe: istoria cercetărilor, dinamica obiectului de studiu, organizarea internă a expresiilor formalizate în genuri şi specii, instrumente de lucru, arhive şi patrimoniu, cultura minorităţilor, peisaje culturale, abordări comparative, discurs metaştiinţific şi, nu în ultimul rând, creaţie de autor.

Pret: 35.70 LEI

Elemente de geografie mitică a României, Cășușul, 202 p.

Autori: Ionuț Semuc
Călușul se cere cunoscut în profunzime, cercetarea sa nu poate rămâne numai la suprafață, mărginindu-se la simpla descriere a dansului așa cum este în prezent, ci trebuie să scoată în relief cât mai multe din valențele adânc umane pe care le cuprinde, să îl reconstituie urcând din preistorie, de la simple ipoteze, până la date documentare confirmate, în ultimă instanță să ofere o explicație a unui fapt aparent simplu: cum a ajuns să fie ceea ce este. Este condiția valorificării lui critice, a unei valorificări cu sens cultural adevărat.

Pret: 33.60 LEI

Reflectări ale legăturilor de rudenie în literatura orală aromână, 224 p.

Autori: Iulia Wisoșenschi
În contextul literaturii populare a aromânilor, analiza textelor folclorice, dublată de un corpus de documente de teren, inedite, înregistrate vreme de mai mulţi ani în comunităţi reprezentative de aromâni (fărşeroţi, grămosteni, pindeni) din ţară şi în Peninsula Balcanică, şi de o selecţie riguroasă a unor documente din arhiva institutului, a scos la suprafaţă ponderea semnificativă pe care o deţin relaţiile de rudenie în ansamblul creaţiei folclorice, transgresarea artistică a modelului rudeniei manifestându-se în aproape toate categoriile folclorice epice şi lirice aromâne. La nivelul culturii tradiţionale, funcţionarea relaţiilor de rudenie poate fi analizată din perspectiva a două paliere de manifestare: la un prim nivel, concret-funcţional, aceste relaţii de rudenie semnifică factorul ordonator şi structurant al largii reţele sociale şi reglementează distribuţia complexului de roluri în cultura patriarhală (cu privire la stabilirea ierarhiei, a autorităţii şi a prestigiului social), pe de altă parte, relaţiile de rudenie funcţionează ca un text în interiorul acestui larg context social.

Pret: 27.30 LEI

First   <<  1 2 3 4 5 6  >>  Last

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign