Colecţia de Etnologie

Radu Afrim. The Fabric of Fragility, Ed. Tracus Arte, 2016, 216 p., (carte în limba engleză), teatru-film

Autori: Cristina Rusiecki
„This type of book seeks not to overlook the directorial procedure, he use of humour in contrast with dramatic tension, the point of the `game` of distancing but also the game of drawing the audience more deeply into the thread of the story”. Ion Cazaban

Pret: 76.65 LEI

Un click și ... 1000 de realități. New media în teatrul românesc, Entheos, 2020, 248 p., teatru-film

Autori: Cristina Rusiecki
„Relația dintre om și tehnologie nu poate funcționa decât în condițiile unei armonizări perfecte. Niciuna dintre părți nu trebuie să piardă teren în fața celeilalte, iar dacă se întâmplă e de preferat să piardă aparatele. În fond, totul e menit să sprijine efortul oamenilor de pe scenă, și nu să dezvolte povești aberante, fără nici o legătură cu nimic”. Andu Dumitrescu

Pret: 61.95 LEI

Despre interpretarea etnologică, 220 p.

Autori: Ioana-Ruxandra Fruntelată
Această carte nu epuizează posibilităţile de gândire şi înţelegere ale interpretării etnologice. Dar este o încercare onestă de a transmite o parte din ideile şi experienţa unei autoare specializate, care s-a format, deopotrivă, pe teren şi în bibliotecă, la catedră şi în comunitatea academică şi profesională, atentă la lecţiile înaintaşilor, la învăţăturile mentorilor ce i-au deschis drumul şi la mişcarea de idei din câmpul disciplinar intern şi internaţional, dar mai ales iubind lumea românească şi oamenii pământului cu bucuria unei recunoaşteri continue şi neliniştea unei datorii mari despre care orice intelectual al ţării ştie că se cere plătită în fiecare zi.

Pret: 31.50 LEI

Instrumente tradiționale românești. Studii acustico-muzicale, volumul III, 274 p.

Autori: Ovidiu Papană
„Cel de al treilea volum din seria lucrărilor care tratează instrumentele muzicale tradiționale românești își propune studierea acustico-muzicală a instrumentelor muzicale membranofone folosite în cadrul culturii orale românești. În această lucrare este continuată forma de prezentare secvențială a materialelor făcută în cadrul celor două volume anterioare (studii care tratează caracteristicile instrumentelor muzicale cordofone și aerofone întâlnite în spațiul rural). Pentru a păstra coeziunea întregului material organologic, planul cadru al actualei investigații respectă în mare măsură modelul precedent de abordare teoretico-muzicală, în care, elementul sonor ocupă un rol de prim rang. Prezentarea instrumentelor tradiționale este făcută modular, caracteristicile acustice ale sonorităților fiind studiate pe baza jaloanelor folosite în cadrul investigațiilor anterioare”.

Pret: 147.00 LEI

„Grădina Maicii Domnului”. Elemente de ornamentică tradițională. Rădăcini, 526 p.

Autori: Dan Arhire
Supraviețuirile preistorice din folclor fac logice supraviețuirile din aceleași vremuri și din aceeași origine și în ce privește ornamentica tradițională, descriind împreună și legat aceeași imagine a lumii! Ornamentica tradițională românească, în special cea de factură geometrică, începând cu cea evidențiată de sculptura în lemn (aferentă arhitecturii, mobilierului, uneltelor de lucru, instrumentelor muzicale, etc.), continuând cu cea evidențiată de țesături și cusături etc. și sfârșind cu cea încă păstrată în cocăturile rituale sau ouăle încondeiate, este – la origine – unitară și coerentă, reflectând în ansamblu și în mare parte aspecte simbolice din aceleași vechi credințe preistorice inițiale ale Marii Mame, din lumea căreia au pornit – cine știe când? – spre noi; ele exprimă forme specifice originare de reprezentare plastică și artistică ale acestor credințe, fie ele generale, prezente într-un spațiu geografic mai mare care subsumează actualul teritoriu al României, fie particulare, întâlnit doar pe arii restrânse; fie ele consacrate și notorii, fie încă nedescifrate.

Pret: 84.00 LEI

Exerciții etnologice

Autori: Emil Țîrcomnicu (coord.)
Pentru unii dintre masteranzi, acest volum reprezintă o șansă pentru debut, o ocazie pe care am oferit-o pentru ca ei să se convingă și să capete încredere în necesitatea continuării demersului lor de profesionalizare în domeniul dificil, dar atât de necesar pentru cunoaşterea şi punerea în valoare a culturii româneşti tradiţionale, al etnologiei în general. Studiile sunt făcute pentru a fi publicate, pentru a putea împărtăși și celorlalți experiența de teren, viziunea proprie asupra domeniului etnologic, și nu de a rămâne doar în portofoliul lor, ca o activitate de masterat. Așa cum vedem, abordările și preocupările sunt diverse. Convinși fiind de faptul că în această perioadă multe dintre aceste materiale nu s-ar fi constituit sau definitivat dacă masteranzii nu aveau o astfel de provocare, am inițiat acest demers pentru realizarea volumului de faţă, despre care putem recunoaște că a fost greu de dus la final. Au fost necesare corecturi, ajustări, corespondențe, reveniri multiple asupra materialelor, pentru ca, în final, să putem considera că acestea sunt bune pentru tipar. Probabil că acest mod de lucru a fost mai puțin familiar masteranzilor, dar a fost un demers util și necesar pentru pregătirea lor profesională. Ne bucurăm de această reușită și îi felicităm pe toți autorii pentru acceptarea provocării și seriozitatea cu care şi-au elaborat articolele.

Pret: 27.30 LEI

Fabrica de oameni, 282 p.

Autori: Adelina Dogaru
Accepția pe care Adelina Dogaru o dă noțiunii de „om nou”, noțiunea – cheie a întregului studiu, pornind de la cele mai semnificative contexte în care apare, începând cu doctrina creștină, continuând cu descrierea imaginii acestuia în scrierile reprezentative ale iluminismului și ale primelor utopii ale comuniste, pentru a ajunge la conturarea lui din perspectiva contribuțiilor doctrinare ale principalilor ideologi comuniști, pentru a încheia cu prezentarea sa din perspectiva comunismului „real” românesc, inclusiv în scrierile doctrinare ale „marelui conducător” și ale însoțitorilor săi, are o valoare euristică de mare însemnătate, ca și axioma după care „omul nou” este, după aprecierea cercetătoarei, „inima unei cercetări antropologice a comunismului”. Formula, proprie sau împrumutată de la vreunul din exegeții premergători, are relevanța ei și indică exact cel puțin intențiile lucrării, aceea de a fi un studiu de antropologie a comunismului.

Pret: 31.50 LEI

Simbolul albinei și al produselor ei în cultura populară românească, 252 p

Autori: Elena Maxim
Problemele ridicate de tema simbolului albinei în cultura populară românească, depășesc textul folcloric și pătrund în sfera filozofică, etică, estetică și chiar artistică a concepției despre lume și viață și a viziunii acestei concepții în context etnosocial. Unele credințe, superstiții, obiceiuri, datini și tradiții scot în evidență valențele temei și alte valori ale acesteia în context etnocultural. Proverbele, cimiliturile, colindele, jocurile – luminioara – etc. completează imagologia albinei, la modul artelor literare, plastice și al limbajului prin zumzet.

Pret: 23.10 LEI

Manuscrisul protopopului Moga despre revoluția din 1848 din Zarand, 132 p.

Autori: Alexandru Filipașcu
Manuscrisul protopopului Moga și analiza realizată de Profesorul Filipașcu oferă cititorului o imagine de ansamblu asupra modului în care a avut loc conviețuirea româno-maghiară în Transilvania, în special în perioade de efervescență social-politică. De multe ori mi-a fost dat să citesc sau să ascult opinii (culmea, din partea românilor) despre Revoluția pașoptistă în termeni precum agresiune românească, intoleranță față de restul etniilor etc. Lucrarea de față vine să combată întocmai aceste puncte de vedere superficiale, apărute ca urmare a unor curioase complexe de inferioritate, arătând că, de fapt, momentul 1848 a reprezentat o etapă istorică în care tensiunea și asuprirea românilor a atins cote alarmante.

Pret: 31.50 LEI

O Dobroge, o Dunăre şi două conferinţe de pace. Documente. Ambasador Vasile Stoica, 224 p

Autori: Robert Stănciugel

Vasile Stoica a fost românul care a participat la cele două Conferințe de Pace de la Paris – în 1919, trimis de I.I.C. Brătianu, și în 1946, trimis de dr. Petru Groza -, unde a pledat pentru drepturile națiunii române, cu materiale elaborate de el sau redactate sub coordonarea sa.

A îndrumat și a condus, încă de la înființare, „Biroul Păcii” (1942). Ambasadorul Vasile Stoica a fost, este și va rămâne o emblemă și un model a slujirii necondiționate a neamului său.Pret: 31.50 LEI

First   <<  1 2 3 4 5 6 7  >>  Last

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign