Colecţia de Etnologie

Laptele matern şi aburul hranei. Contexte etnologice, 958 p.

Autori: Laura Ioana Toader
„Autoarea prezintă mai întâi actele alimentare legate de alăptatul și înțărcatul copilului și rolul jucat de personajele cu funcții rituale și ceremoniale (lăuza, moașa, doica, nașa) în obiceiurile de naștere (rodina, botezul, cumetria). Urmează apoi alimentația specifică celui de al doilea prag din ciclul vieții, căsătoria, care deschide prin cel mai important ritual al său, actul nupțial, un nou ciclu vital, unde discută problemele referitoare la schimbul și rolul darurilor alimentare, ospățul nupțial, ploconul, semnificația pomului la nuntă, bradul virilității și mărul feminității. În prezentarea ofrandelor alimentare specifice ultimului prag de trecere, înmormântarea (pomana, praznicul, pomul sau mărul mortului și altele), apare un alt arhetip fundamental, aburul, substitut ritual al hranei care se înalță, precum sufletul omului, la Cer”. (Ion Ghinoiu)

Pret: 79.80 LEI

Păstoritul la Botiza, 192 p

Autori: Ciprian Coc
Cartea de față, scrisă de mai tânărul nostru coleg Ciprian Coc, „Păstoritul la Botiza”, este, pe rând, un imn adus lumii vrăjite a stânei, o reverență închinată botizenilor. Este scrisă într-un ritm alert, parcă între două ploi, între două mulsori sau două strămutări; dar discursul îi rămâne inteligibil, fascinat, convingător, dovedind aproape o patimă pentru subiect. Autorul se lasă devorat de ceea ce face, el se lasă prădat și se investește cu toată ființa sa, căutând explicații pentru orice detaliu, precum marii profesori.

Pret: 31.50 LEI

Troiţa în peisajul cultural al Munţilor Apuseni, 246 p

Autori: Monica Bercovici-Ratoiu
Purtătoare de semne, de amprente succesive, troița devine un martor-palimpsest prin numărul de straturi suprapuse, șterse, traversând diferite contexte sociale, istorice și culturale. Expresie a unui model cultural tradițional, troița este supusă unei dinamici care antrenează inovații de ordin formal și tehnic, reevaluări de semnificație și funcționale. Din punct de vedere al unei dinamici formale, troița suferă, în perioada contemporană, un proces de simplificare și de modificare structurală, prin schimbarea materialului de construcție, fapt care exprimă alterări sau modificări de sens.

Pret: 31.50 LEI

Persuasiune și dorință de comunicare în actul criticii, 2020, 192 p.

Autori: Ștefan-Lucian Muresanu
Critica, în artă, este o îndrumare, o căutare a sensului în creația artistică respectivă fără a dăuna existențial poziției sociale a creatorului. Criticul este tot un artist însă măiestrit să evalueze stilurile, să surprindă mesajul în creația artistică respectivă, să susțină bunul simț ca mod de comunicare cu lumea, fie cu lumea admiratoare sau cu omul creativ. Artistului creator îi este dat rezultatul anchetei critice față de creația materializată, supusă contemplării publicului. Un critic literar observă sensul mesajului operei de artă și studiază profund reacția publicului față de creația artistică respectivă.

Pret: 31.50 LEI

Radu Afrim. The Fabric of Fragility, Ed. Tracus Arte, 2016, 216 p., (carte în limba engleză), teatru-film

Autori: Cristina Rusiecki
„This type of book seeks not to overlook the directorial procedure, he use of humour in contrast with dramatic tension, the point of the `game` of distancing but also the game of drawing the audience more deeply into the thread of the story”. Ion Cazaban

Pret: 76.65 LEI

Un click și ... 1000 de realități. New media în teatrul românesc, Entheos, 2020, 248 p., teatru-film

Autori: Cristina Rusiecki
„Relația dintre om și tehnologie nu poate funcționa decât în condițiile unei armonizări perfecte. Niciuna dintre părți nu trebuie să piardă teren în fața celeilalte, iar dacă se întâmplă e de preferat să piardă aparatele. În fond, totul e menit să sprijine efortul oamenilor de pe scenă, și nu să dezvolte povești aberante, fără nici o legătură cu nimic”. Andu Dumitrescu

Pret: 61.95 LEI

Despre interpretarea etnologică, 220 p.

Autori: Ioana-Ruxandra Fruntelată
Această carte nu epuizează posibilităţile de gândire şi înţelegere ale interpretării etnologice. Dar este o încercare onestă de a transmite o parte din ideile şi experienţa unei autoare specializate, care s-a format, deopotrivă, pe teren şi în bibliotecă, la catedră şi în comunitatea academică şi profesională, atentă la lecţiile înaintaşilor, la învăţăturile mentorilor ce i-au deschis drumul şi la mişcarea de idei din câmpul disciplinar intern şi internaţional, dar mai ales iubind lumea românească şi oamenii pământului cu bucuria unei recunoaşteri continue şi neliniştea unei datorii mari despre care orice intelectual al ţării ştie că se cere plătită în fiecare zi.

Pret: 31.50 LEI

Instrumente tradiționale românești. Studii acustico-muzicale, volumul III, 274 p.

Autori: Ovidiu Papană
„Cel de al treilea volum din seria lucrărilor care tratează instrumentele muzicale tradiționale românești își propune studierea acustico-muzicală a instrumentelor muzicale membranofone folosite în cadrul culturii orale românești. În această lucrare este continuată forma de prezentare secvențială a materialelor făcută în cadrul celor două volume anterioare (studii care tratează caracteristicile instrumentelor muzicale cordofone și aerofone întâlnite în spațiul rural). Pentru a păstra coeziunea întregului material organologic, planul cadru al actualei investigații respectă în mare măsură modelul precedent de abordare teoretico-muzicală, în care, elementul sonor ocupă un rol de prim rang. Prezentarea instrumentelor tradiționale este făcută modular, caracteristicile acustice ale sonorităților fiind studiate pe baza jaloanelor folosite în cadrul investigațiilor anterioare”.

Pret: 147.00 LEI

„Grădina Maicii Domnului”. Elemente de ornamentică tradițională. Rădăcini, 526 p.

Autori: Dan Arhire
Supraviețuirile preistorice din folclor fac logice supraviețuirile din aceleași vremuri și din aceeași origine și în ce privește ornamentica tradițională, descriind împreună și legat aceeași imagine a lumii! Ornamentica tradițională românească, în special cea de factură geometrică, începând cu cea evidențiată de sculptura în lemn (aferentă arhitecturii, mobilierului, uneltelor de lucru, instrumentelor muzicale, etc.), continuând cu cea evidențiată de țesături și cusături etc. și sfârșind cu cea încă păstrată în cocăturile rituale sau ouăle încondeiate, este – la origine – unitară și coerentă, reflectând în ansamblu și în mare parte aspecte simbolice din aceleași vechi credințe preistorice inițiale ale Marii Mame, din lumea căreia au pornit – cine știe când? – spre noi; ele exprimă forme specifice originare de reprezentare plastică și artistică ale acestor credințe, fie ele generale, prezente într-un spațiu geografic mai mare care subsumează actualul teritoriu al României, fie particulare, întâlnit doar pe arii restrânse; fie ele consacrate și notorii, fie încă nedescifrate.

Pret: 84.00 LEI

Exerciții etnologice

Autori: Emil Țîrcomnicu (coord.)
Pentru unii dintre masteranzi, acest volum reprezintă o șansă pentru debut, o ocazie pe care am oferit-o pentru ca ei să se convingă și să capete încredere în necesitatea continuării demersului lor de profesionalizare în domeniul dificil, dar atât de necesar pentru cunoaşterea şi punerea în valoare a culturii româneşti tradiţionale, al etnologiei în general. Studiile sunt făcute pentru a fi publicate, pentru a putea împărtăși și celorlalți experiența de teren, viziunea proprie asupra domeniului etnologic, și nu de a rămâne doar în portofoliul lor, ca o activitate de masterat. Așa cum vedem, abordările și preocupările sunt diverse. Convinși fiind de faptul că în această perioadă multe dintre aceste materiale nu s-ar fi constituit sau definitivat dacă masteranzii nu aveau o astfel de provocare, am inițiat acest demers pentru realizarea volumului de faţă, despre care putem recunoaște că a fost greu de dus la final. Au fost necesare corecturi, ajustări, corespondențe, reveniri multiple asupra materialelor, pentru ca, în final, să putem considera că acestea sunt bune pentru tipar. Probabil că acest mod de lucru a fost mai puțin familiar masteranzilor, dar a fost un demers util și necesar pentru pregătirea lor profesională. Ne bucurăm de această reușită și îi felicităm pe toți autorii pentru acceptarea provocării și seriozitatea cu care şi-au elaborat articolele.

Pret: 31.50 LEI

Prima pagina   <<  1 2 3 4 5 6 7   >>  Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign