Colecţia de Etnologie

Studii de etnologie. In honorem prof. univ. dr. Ilie Moise, 494 p.

Autori: Andreea Buzas (coord.)
Dedicat profesorului Ilie Moise la împlinirea vârstei de 70 de ani, volumul coordonat de Andreea Buzaș cuprinde Tabula gratulatoria, Bibliografia lucrărilor științifice publicate de Ilie Moise, Gânduri la o aniversare (prin care se conturează imaginea complexă a etnologului, profesorului, colecționarului, colegului și prietenului Ilie Moise). Cea mai consistentă parte a cărții este cea a studiilor vizând atât aspecte teoretice, cât și valorificarea unor documente inedite de arhivă sau a unor cercetări de teren, privind elemente de arhitectură tradițională, port, ceramică, obiceiuri calendaristice, magie, etnobotanică, toponimie, metode de cercetare. La apariția acestui volum au contribuit nume de o importanță deosebită în domeniul etnologiei, critici și istorici literari și colegi ai sărbătoritului de la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu.

Pret: 73.50 LEI

Instrumente tradiționale românești. Studii acustico-muzicale, volumul II, 562 p.

Autori: Ovidiu Papană
Sub aspect fiziologic, aparatul auditiv uman este destul de limitat tehnologic pentru a putea sesiza toate nuanțările acustice desfășurate în intervale de timp de fracțiuni de secundă. El este construit în primul rând pentru a facilita receptarea tuturor emisiilor sonore legate de viața fizică reală din mediul său înconjurător.

Pret: 252.00 LEI

Vechi meserii urbane. Meserii rare în orașul de azi (album), 256 p

Autori: Cătălin Alexa

Mai mult decât o carte despre meserii este o carte despre muncă și conștiință, despre dedicare și sacrificii, despre șansă și destin. În paginile ei se găsesc povești de viață cotidiană care, dincolo de a fi un reper în socio-antropologia muncii și în cercetarea istoriei recente, descriu dramele și nostalgiile unei generații și, în special, a unor categorii profesionale care își întrevede apusul într-o societate care nu mai repară și nu mai construiește.

Prin portretele asociate narațiunilor, cartea dobândește valențe de album, ilustrând sub formă de puzzle istorii de viață care descriu parcursul profesional contextualizat în istoria recentă a României.

O altă serie de imagini surprind atelierele din exterior, introducându-le în decorul urban căruia îi aparțin, ceea ce îngăduie cititorului să vadă lumea micilor meșteșugari citadini dinspre interior spre exterior, de la individ la spațiu, integrând personajul în istorie și locul în arhitectura contemporană a orașului românesc.Pret: 56.70 LEI

Etnologia poporului român, vol. 1, 586 p.

Autori: Alexandru Dobre
Cultura şi civilizaţia tradiţională însumează – atragem din nou atenţia – întregul complex de manifestări de natură spirituală şi materială din mediile etnofolclorice, modul de a gândi, de a privi raporturile cu sine însuşi, cu lumea înconjurătoare, cu divinitatea şi întregul panteon al lumii de dincolo şi de aici, modul de organizare a vieţii productive, pentru a-şi procura cele necesare traiului de zi cu zi, a vieţii de familie şi sociale, a vieţii de pe pământ şi a „vieţii” de dincolo de această lume.

Pret: 42.00 LEI

Etnologia poporului român, vol. 2

Autori: Alexandru Dobre

Cuprinde:  Mitul literar, mitul folcloric: GEORGE CĂLINESCU (1899-1965). Miturile fundamentale. Precizări şi sugestii. Etnologie urbană: CONSTANTIN BRĂILOIU (1893-1958). Membru corespondent al Academiei Române. FOLCLORUL MUZICAL AL ORAŞULUI BUCUREŞTI ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA. Contribuţia savantului etnomuzicolog C. Brăiloiu la cercetarea fenomenului . G. DEM. TEODORESCU (1849-1900). Autorul unei celebre colecţii de poezie populară avându-şi centrul de greutate în zona oraşului Bucureşti.  O problemă de istorie a folclorului: De la cântecul ritual-ceremonial de nuntă, de despărţire şi întemeiere la cântecul bătrânesc propriu-zis. CÂNTECUL LUI MILEA. Etnologia blestemului: Un motiv fundamental, străvechi, al culturii şi civilizaţiei universale. Materialul românesc, dispunerea sa în cultura tradiţională, valoarea lui de excepţiePret: 33.60 LEI

Denumiri de animale în limbile romanice, pe baza Atlaselor Lingvistice

Autori: Mihaela-Mariana Morcov
Scopul acestei abordări este de a preciza în ce măsură putem stabili conexiuni între nivelul onomasiologic şi cel semasiologic, pornind de la elementele specifice orizontului cultural al vorbitorilor. Analiza noastră prezintă interes şi din punct de vedere etnologic, întrucât vor fi comparate fenomene culturale, înregistrate în diverse zone din cuprinsul spaţiului romanic. În ceea ce priveşte documentarea etnologică, am folosit atât studii de specialitate din bibliografia românească şi străină, cât şi informaţiile consemnate în legendele hărţilor lingvistice.

Pret: 35.70 LEI

Stilul juridic-administrativ în limba română. Secolele XVII-XIX)

Autori: Manuela Saramandu
Stilul juridic-administrativ se defineşte prin următoarele mărci: cult (literar), scris, elaborat, non-artistic, comune cu stilul ştiinţific şi publicistic. Potrivit funcţiei sale adresative specifice, el dezvoltă tipuri proprii de emfază, marcată prin ton reverenţios sau autoritar.

Pret: 10.50 LEI

Constantin Brăiloiu. Culegător şi editor de folclor. Vol. II

Autori: Nicolae Constantinescu şi Mihail Adrian Şerban
Reedităm, în volumul al II-lea al proiectului „Constantin Brăiloiu culegător și editor de folclor”, culegerea lui Gh. Cucu, 200 colinde populare culese de la elevii Seminarului Nifon în anii 1924-1927. Ediție postumă îngrijită de Const. Brăiloiu, Societatea Compozitorilor Români. Publicațiile Arhivei de Folklore VI, București, 1936, apreciată de editorul de acum 80 de ani al acesteia ca fiind „cea dintâi culegere mai cuprinzătoare din Vechiul Regat. Partea ei cea mai de seamă o alcătuiesc melodiile din Muntenia și, cu deosebire, cele din județul Ilfov (uimitor de multe și câteva neașteptat de bine păstrate), Dâmbovița, Muscel, Argeș, Prahova și Ialomița”.

Pret: 31.50 LEI

Colinde mioritice din zonele Codrului și Sălajului

Autori: Augustin Mocanu
Această carte, dedicată exclusiv colindelor mioritice din zonele Codrului și Sălajului, constituie, de fapt, un corpus de texte, zonal, deoarece cuprinde toate variantele complete și fragmentele care se încadrează modelului ritualistic al Mioriței, sunt originare din teritoriul indicat, s-au publicat și ne-au fost accesibile până în prezent

Pret: 25.20 LEI

Instrumente tradiționale românești. Studii acustico-muzicale, volumul I, 408 p.

Autori: Ovidiu Papană

„Lucrarea își propune să prezinte sub forma unei sinteze acustico-muzicale (făcută într-o manieră cât mai concisă) trăsăturile de bază ale instrumentelor muzicale folosite în cadrul culturii tradiționale românești. Conținutul său caută să completeze (aprofundeze) studiile și materialele organologice elaborate anterior de cercetătorii români. Ca mod de lucru, la actuala formă de cercetare am optat pentru o prezentare individualizată a principalelor instrumente muzicale utilizate în muzica tradițională românească.

Prezentarea fiecărui instrument muzical este făcută prin două abordări tematice distincte care se intercondiționează reciproc: o prezentare muzicală propriu-zisă și o prezentare făcută cu elemente de acustică, în care accentul expunerii este focalizat pe latura muzical-auditivă a instrumentului – emisia sonoră și caracteristicile ei. În acest sens, un loc primordial în cadrul prezentării materialelor teoretice îl au analizele acustico-muzicale ale sunetelor produse de fiecare instrument în parte”.Pret: 168.00 LEI

First   <<  1 2 3 4 5 6 7  >>  Last

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign