Colecţia de Etnologie

Constantin Brăiloiu. Culegător și editor de folclor. Vol. III

Autori: Nicolae Constantinescu și Mihai Andrei Șerban (editori)
„Cronologic, cum se vede, culegerea Colinde și cântece de stea îngrijită de Const. Brăiloiu și apărută în „Publicațiile Academiei de Muzică Religioasă a Sf. Patriarhii Ortodoxe Române” precede, cu câțiva ani, marea colecție a lui Gheorghe Cucu, editată, postum, de Brăiloiu, în 1936. Este o perioadă în care marele etnomuzicolog român se arăta a fi fost preocupat de studiul acestei categorii a folclorului ritual pe care încearcă să o definească din perspectivă literară (textul poetic) și muzicală (componenta melodică), să distingă între colindele propriu-zise și cântecele de stea, să traseze o linie de demarcație între acestea și alte creații poetico-muzicale, aparținând altor domenii (Plugușorul etc.)”.

Pret: 10.50 LEI

Ocupatiile, sarbatorile si obiceiurile populare din satele branene, 194 p.

Autori: Ioan Paoveanu
„Am trăit în atmosfera sărbătorilor de peste an și în frica de Dumnezeu, am ținut posturile de peste an, cu alte cuvinte am fost învățat de către părinți să trăiesc și să fiu în rând cu lumea. Aceasta a fost temelia pe care cunoașterea pe viu a vieții satului brănean de altădată a așezat cuvintele potrivite încât, citindu-le, urmașii să înțeleagă cum și-au trăit viața moșii și strămoșii, să prețuiască ceea ce ei au făcut și ne-au lăsat moștenire: pământul cu toate foloasele, traiul în armonie cu natura, cinstea și omenia, credințele și obiceiurile din ciclul vieții, sărbătorile de peste an cu emoția întâlnirii cu nevăzutul. Și mai ales cinstea, omenia și respectul așezate la temelia relațiilor dintre oameni în cadrul comunității, virtuți care ne învață să fim mai buni, să le prețuim, să le păstrăm și, musai, să le transmitem urmașilor.”

Pret: 25.20 LEI

Așezările brănene, satul, gospodăria, locuința. Interacțiuni și interdependențe etno-ecologice, 382 p.

Autori: Ioan Praoveanu
Lucrarea „Așezările brănene, satul, gospodăria, locuința. Interacțiuni și interdependențe etno-ecologice”, a fost concepută sub forma unui studiu etnologic; cuprinde, pe de o parte, coordonatele geografice, istorice și economice ale Branului, iar pe de altă parte fenomenele culturale de bază: satul, gospodăria, locuința, de la cele mai vechi forme întâlnite în teren și în colecțiile muzeelor etnografice sau reconstituite pe baza documentelor, în evoluția lor, până la formele actuale.

Pret: 29.40 LEI

Alimentația. Vol. I. Oltenia

Autori: Ion Ghinoiu (coord.gen.), Cătălin Alexa, Cornelia Belcin-Pleșca, Laura Toader
„Influența factorilor culturali asupra sistemului alimentar românesc a condus la individualizarea lui, prin perpetuarea unor norme de viață tradițională și a valorilor specifice unui popor creștin ortodox (definitorie fiind cumpătarea), ca și prin perpetuarea semnificațiilor simbolice ale unor alimente, semnificații care, adeseori, în hrana tradițională, prevalează asupra valorii utilitare. În acest sens, preferința pentru alimentele cu marcate valențe simbolice: pâine, lapte, miere, pește, vin sau prohibițiile alimentare aduc o notă particulară, contribuind la definirea identității culturale.” (Ofelia Văduva, Atlasul Etnografic Român, volumul III, Tehnica populară. Alimentaţia, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, p. 172)

Pret: 46.20 LEI

Studii de etnologie. In honorem prof. univ. dr. Ilie Moise, 494 p.

Autori: Andreea Buzas (coord.)
Dedicat profesorului Ilie Moise la împlinirea vârstei de 70 de ani, volumul coordonat de Andreea Buzaș cuprinde Tabula gratulatoria, Bibliografia lucrărilor științifice publicate de Ilie Moise, Gânduri la o aniversare (prin care se conturează imaginea complexă a etnologului, profesorului, colecționarului, colegului și prietenului Ilie Moise). Cea mai consistentă parte a cărții este cea a studiilor vizând atât aspecte teoretice, cât și valorificarea unor documente inedite de arhivă sau a unor cercetări de teren, privind elemente de arhitectură tradițională, port, ceramică, obiceiuri calendaristice, magie, etnobotanică, toponimie, metode de cercetare. La apariția acestui volum au contribuit nume de o importanță deosebită în domeniul etnologiei, critici și istorici literari și colegi ai sărbătoritului de la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu.

Pret: 73.50 LEI

Instrumente tradiționale românești. Studii acustico-muzicale, volumul II, 562 p.

Autori: Ovidiu Papană
Sub aspect fiziologic, aparatul auditiv uman este destul de limitat tehnologic pentru a putea sesiza toate nuanțările acustice desfășurate în intervale de timp de fracțiuni de secundă. El este construit în primul rând pentru a facilita receptarea tuturor emisiilor sonore legate de viața fizică reală din mediul său înconjurător.

Pret: 252.00 LEI

Vechi meserii urbane. Meserii rare în orașul de azi (album), 256 p

Autori: Cătălin Alexa

Mai mult decât o carte despre meserii este o carte despre muncă și conștiință, despre dedicare și sacrificii, despre șansă și destin. În paginile ei se găsesc povești de viață cotidiană care, dincolo de a fi un reper în socio-antropologia muncii și în cercetarea istoriei recente, descriu dramele și nostalgiile unei generații și, în special, a unor categorii profesionale care își întrevede apusul într-o societate care nu mai repară și nu mai construiește.

Prin portretele asociate narațiunilor, cartea dobândește valențe de album, ilustrând sub formă de puzzle istorii de viață care descriu parcursul profesional contextualizat în istoria recentă a României.

O altă serie de imagini surprind atelierele din exterior, introducându-le în decorul urban căruia îi aparțin, ceea ce îngăduie cititorului să vadă lumea micilor meșteșugari citadini dinspre interior spre exterior, de la individ la spațiu, integrând personajul în istorie și locul în arhitectura contemporană a orașului românesc.Pret: 56.70 LEI

Etnologia poporului român, vol. 1, 586 p.

Autori: Alexandru Dobre
Cultura şi civilizaţia tradiţională însumează – atragem din nou atenţia – întregul complex de manifestări de natură spirituală şi materială din mediile etnofolclorice, modul de a gândi, de a privi raporturile cu sine însuşi, cu lumea înconjurătoare, cu divinitatea şi întregul panteon al lumii de dincolo şi de aici, modul de organizare a vieţii productive, pentru a-şi procura cele necesare traiului de zi cu zi, a vieţii de familie şi sociale, a vieţii de pe pământ şi a „vieţii” de dincolo de această lume.

Pret: 42.00 LEI

Etnologia poporului român, vol. 2

Autori: Alexandru Dobre

Cuprinde:  Mitul literar, mitul folcloric: GEORGE CĂLINESCU (1899-1965). Miturile fundamentale. Precizări şi sugestii. Etnologie urbană: CONSTANTIN BRĂILOIU (1893-1958). Membru corespondent al Academiei Române. FOLCLORUL MUZICAL AL ORAŞULUI BUCUREŞTI ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA. Contribuţia savantului etnomuzicolog C. Brăiloiu la cercetarea fenomenului . G. DEM. TEODORESCU (1849-1900). Autorul unei celebre colecţii de poezie populară avându-şi centrul de greutate în zona oraşului Bucureşti.  O problemă de istorie a folclorului: De la cântecul ritual-ceremonial de nuntă, de despărţire şi întemeiere la cântecul bătrânesc propriu-zis. CÂNTECUL LUI MILEA. Etnologia blestemului: Un motiv fundamental, străvechi, al culturii şi civilizaţiei universale. Materialul românesc, dispunerea sa în cultura tradiţională, valoarea lui de excepţiePret: 33.60 LEI

Denumiri de animale în limbile romanice, pe baza Atlaselor Lingvistice

Autori: Mihaela-Mariana Morcov
Scopul acestei abordări este de a preciza în ce măsură putem stabili conexiuni între nivelul onomasiologic şi cel semasiologic, pornind de la elementele specifice orizontului cultural al vorbitorilor. Analiza noastră prezintă interes şi din punct de vedere etnologic, întrucât vor fi comparate fenomene culturale, înregistrate în diverse zone din cuprinsul spaţiului romanic. În ceea ce priveşte documentarea etnologică, am folosit atât studii de specialitate din bibliografia românească şi străină, cât şi informaţiile consemnate în legendele hărţilor lingvistice.

Pret: 35.70 LEI

First   <<  1 2 3 4 5 6 7  >>  Last

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign